Jättebagar för förvaring

Stora och mycket praktiska är de här bagarna, de går att stapla på varann när man har fyllt upp dem.

-

-