Plädar

En skön pläd i soffan gör att man kan tåla en lägre innomhustemeratur, det mår man bra av!